Virtual Tours


5 Acres - Mayer, AZ
$100,000
14019 S State Route 69
M&B
Mayer, AZ 86333
Residential Acreage - Cordes Lakes, AZ
$80,000
0 Val Vista Road
M&B
Cordes Lakes, AZ 86333
Residential Lot - Prescott, AZ
$75,000
742 W Lee Blvd
Prescott, AZ 86303
Residential - Prescott Valley, AZ
$49,900
4801 Sombrero Circle
Lot 432
Prescott Valley, AZ 86314
Vacant Lot
$25,500
20409 E Conestoga Drive
Cordes Lakes, AZ 86333
Residential Lot - Cordes Lakes, AZ
$16,000
16336 S Cordes Lakes Drive
1085
Mayer, AZ 86333
Residential Lot- Cordes Lakes, AZ
$16,000
20670 E Mingus Drive
3060
Cordes Lakes, AZ 86333
Residential Lot/Acreage - Chino Valley, AZ
$13,000
3620 W Road Runner Drive
419
Chino Valley, AZ 86323
Residential Lot - Cordes Lakes
$8,000
20264 E Santa Rita Road
Lot 1577
Cordes Lakes, AZ 86333